Wanneer verlopen grafrechten?

Wanneer verlopen grafrechten?

Geplaatst door Mark Terlage

Wat zijn grafrechten?

Grafrechten geven recht op een graf voor een bepaalde periode. Hierin zijn twee verschillende soorten grafrechten te onderscheiden:

Verlengen particulier graf

Bij een particulier graf geldt een bepaalde tijd van minstens 10 jaar, die telkens met 10 jaar kan worden verlengd, echter kan de begraafplaats zelf bepalen voor welke periode zij verlengen. De wettelijk minimale verlenging is 5 jaar; de maximale is 20 jaar. De begraafplaats brengt u bij het verlopen van een particulier graf op de hoogte van het aflopen van de termijn. Mocht de rechthebbende, of contactgegevens van de rechthebbende onbekend zijn, wordt het verlopen van de termijn door de begraafplaats aangekondigd via een informatiebord bij de ingang van de begraafplaats of bij het specifieke graf zelf.

Bij algemene graven, waar geen sprake is van een rechthebbende, is bekendmaking niet verplicht.

Kosten

De kosten voor dit recht worden bij een gemeentelijke begraafplaats betaald aan de gemeente. Bij bijzondere begraafplaatsen worden deze betaald aan de houder van de begraafplaats, bijvoorbeeld een kerkelijke organisatie. De kosten van grafrechten verschillen per begraafplaats. In Nederland lopen de hoogte hiervan zeer uit één.

(Bron: wikipedia.nl)

Terug naar overzicht meer informatie ontvangen

Laatste wensenboekje

Niet het meest leuke onderwerp, maar wel belangrijk om eens over na te denken.

Laatste wensenboekjeVraag hem nu kosteloos en vrijblijvend aan.Boekje aanvragen

Uitvaart verzorgen

Een uitvaart is een belangrijke bijdrage van het verwerkingsproces. Daarom is het vormgeven ervan iets wat met zorg moet gebeuren.

Meer informatie
Direct hulp nodig?

Ongeacht waar u verzekerd bent.

Terug naar boven